บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด

กำลังขยาย ธุรกิจทางด้านกีฬาและการบริการระดับโลก ( Sport and World Class Services) ต้องการผู้มี ความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัท

Make an enquiry
Make an enquiry
Interest in:
captcha

บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด

กำลังขยาย ธุรกิจทางด้านกีฬาและการบริการระดับโลก ( Sport and World Class Services) ต้องการผู้มี ความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทในระดับจัดการ, หัวหน้างาน และผู้ ปฎิบัติงานในสายงานต่างๆ ดังนี้

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) / ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Finance) ฝ่ายการตลาด (Marketing) / ฝ่ายขาย (Sales) / ฝ่ายห้องพัก (Room) ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) / ฝ่ายซ่อมบำรุง (Maintenance)

(1.) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager) 1 อัตรา
(2.) ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance Manager) 1 อัตรา
(4.) เจ้าหน้าที่ออกแบบและดีไซด์ (Graphic Designer) 2 อัตรา
(6.) เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า (GSA Officer) 5 อัตรา
(7.) พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy) 1 อัตรา
(8.) เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต (Lifeguard) 1 อัตรา
(9.) เชฟครัวไทย  (Thai Chef) 1 อัตรา
(10.) กุ๊กครัวไทย/จีน/ยุโรป  (Demi Chef) 2 อัตรา
(11.) พนักงานเสริฟ/พนักงานจัดเลี้ยง  (Waiter/Waitress) 6 อัตรา
(12.) พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bar Boy/Bar Girl) 2 อัตรา
(13.) เจ้าหน้าที่ต้อนรับห้องอาหาร (Hostess) 1 อัตรา
(14.) หัวหน้าแผนกล้างจาน   (Supervisor Steward) 1 อัตรา
(15.) หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (HK Supervisor) 2 อัตรา
(16.) พนักงานทำความสะอาด  (Room Attendant/Cleaner) 7 อัตรา
(17.) ช่างไฟฟ้า (Technician) 10 อัตรา
(18.) หัวหน้าช่างควบคุมระบบเสียง (AV.Supervisor) 1 อัตรา
(19.) ช่างควบคุมระบบเครื่องเสียง (AV.Staff) 2 อัตรา
(20.) เจ้าหน้าที่รับถุงกอล์ฟ (Bagdrop Officer) 1 อัตรา
(21.) Sales Executive 2 อัตรา
(22.) Sales Coordinator 2 อัตรา
(23.) Business Development Manager 1 อัตรา
(24.) หัวหน้าแผนกสรรหา (HR Supervisor) 1 อัตรา

 

สวัสดิการ

  1. เงินโบนัส ประจำปี
  2. ปรับเงิน เดือนประจำปี
  3. กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ
  4. ประกัน อุบัติเหตุกลุ่ม
  5. เงิน Service Charge
  6. สหกรณ์ออม ทรัพย์
  7. เงินค่าอาหาร
  8. ทำงาน ”เสาร์ เว้น เสาร์ “
  9. ชุดพนักงาน
  10. สิทธิในการ จองห้องพักและสนามกอล์ฟ ในราคาพิเศษ สิทธิในการส่ง ลูกหลาน พนักงานเข้า Pattana Football Club Camp อื่นๆ ตามประกาศบริษัทฯ

ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
email : pornsawan@pattana.co.th
หรือโทร : 038-318999 ต่อ 11116 (ก้อย)