บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด

กำลังขยายธุรกิจทางด้านกีฬาและการบริการระดับโลก ( Sport and World Class Services) ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัท

www ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามข้อมูล
สนใจใน:
captcha

ส่วนนี้ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน ปฏิบัติงานได้ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดูแลเครื่องจักร/ซ่อมเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้ทุกคัน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยโดยรอบบริเวณสนามและโรงซ่อม ทำPM.เครื่องจักรตามโปรแกรมที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด สวัสดิการ Service Charge ประจำเดือน เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี วันหยุด 6 วัน/เดือน เงินกู้สหกรณ์ดอกเบี้ยต่ำ เงินเกษียนอายุ ประกันสังคม/กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน คอยตัดแต่งต้นไม้ ชำต้นไม้ ดูแลพื้นที่จัดสวน ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสนาม ดูแลความสะอาดเรียบร้อยโดยรอบบริเวณสนามและรอบนอก เก็บและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณสนามและรอบนอก ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ Service Charge ประจำเดือน เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี วันหยุด 6 วัน/เดือน เงินกู้สหกรณ์ดอกเบี้ยต่ำ เงินเกษียนอายุ ประกันสังคม/กองทุนทดแทน …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน มีความรู้เรื่องของการเล่นกอล์ฟเป็นอย่างดี ต้อนรับลูกค้าและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยบริการที่ดี ช่วยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในสนามกอล์ฟ หากมีเหตุผิดปกติ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ Service Charge ประจำเดือน เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี วันหยุด 6 วัน/เดือน เงินกู้สหกรณ์ดอกเบี้ยต่ำ เงินเกษียนอายุ ประกันสังคม/กองทุนทดแทน …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน มีความรู้เกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟเป็นอย่างดีและมีทักษะในการสอน สอนกอล์ฟให้กับลูกค้าที่มาสมัครเรียนทั้งเรื่องกติกาการเล่นและวงสวิงในการตี รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ จัดทำโปรแกรมการสอนของแต่รุ่นอายุ มีการวิเคราห์และสรุปผลหลังการสอน หาจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละบุคคลเพื่อกำหนดโปรแกรมการสอนในครั้งต่อไป สวัสดิการ Service Charge ประจำเดือน เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี วันหยุด 6 วัน/เดือน เงินกู้สหกรณ์ดอกเบี้ยต่ำ เงินเกษียนอายุ ประกันสังคม/กองทุนทดแทน …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน ดูแลการทำงานของพนักงานล้างจาน และทำหน้าที่แทน Chief Steward ในบางครั้ง ช่วย Chief  Steward ในการดูแลเรื่องระเบียบวินัย และ ดำเนินการตามที่เห็นสมควร ตรวจเช็คคุณภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ออกให้ครัวและงานเลี้ยงต่างๆ จัดทำแผนงานเรื่องการจัดล้างให้พนักงาน ตรวจเช็คและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะบุฟเฟ่ต์ทั้งหมด ช่วยเหลือ และ ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมกับครัวต่าง ๆ และงานจัดเลี้ยง …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน ดูแลและรับผิดชอบในด้านการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในแผนกครัว ปฎิบัติตามคำสั่งของ Supervisor หรือ Chief Steward อย่างเคร่งครัด จัดวางอุปกรณ์และจัดเก็บบนโต๊ะบุฟเฟ่ต์ทุกชนิด รวมถึงจัดเก็บบริเวณด้านหลังของห้องอาหารตามจุดต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ทำความสะอาด และ ดูแลรักษาสถานที่, อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้, พื้นให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ นับอุปกรณ์หรืทรัพย์สินของแผนกฯร่วมกับหัวหน้า กรณีมีงานจัดเลี้ยงหรือประชุมสัมมนาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมจัดวางอุปกรณ์ที่ห้องจัดเลี้ยง สวัสดิการ …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน ดูแลรับผิดชอบในด้านการเตรียมเครื่องปรุงต่าง ๆ ตวง และ ผสมเครื่องปรุงต่าง ๆ ตามสูตรที่กำหนดไว้ ดูแล และ จัดเตรียมสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า เบิกวัตถุดิบต่าง ๆ ที่สำหรับใช้ในการประกอบอาหารจากห้องเย็น, จัดทำตามรายการที่มีออร์เดอร์ จัดเตรียมเนื้อสัตว์ตามสัดส่วนที่ต้องใช้, เตรียมตกแต่งหัวจานสำหรับเสิร์ฟ ทำความสะอาด และ ดูแลรักษาสถานที่, …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน เช็ครายการอาหารประจำวัน, จำนวนแขกที่จอง และงานจัดเลี้ยง ดูแลจัดการในครัว จัดเตรียมดูแลด้านภาชนะที่ใส่อาหาร จัดเตรียมและประกอบอาหารสำหรับบุฟเฟ่ต์ รักษาสุขลักษณะและความสะอาดของวัตถุดิบ จัดทำอาหารตามรายการที่แขกสั่ง ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการปิดครัวในแต่ละวัน จัดเก็บของตามสุขอนามัย สอนพนักงานในตำแหน่ง Commis รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและพนักงานในครัว ใช้ของอย่างประหยัด และให้ได้คุณประโยชน์ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน ทักทายลูกค้าด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่สุภาพ จัดเตรียมห้องประชุมและอาหารว่างให้พร้อมสำหรับรองรับลูกค้า อธิบายเมนูอาหารและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ เสริฟอาหารและเครื่องดื่มอย่างถูกต้องตามหลักการให้บริการ ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เก็บจาน แก้วหรือภาชนะอื่น ๆ ที่ลูกค้าทานเสร็จแล้ว หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ Service Charge ประจำเดือน เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี วันหยุด …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน ทักทายแขกด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่สุภาพ มีความรู้และสามารถอธิบายรายละเอียดของเครื่องดื่มที่ให้บริการได้ ผสมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ตามรายการที่แขกขอ ดูแลความสะอาดของบาร์ อุปกรณ์ และภาชนะให้พร้อมรับบริการอยู่เสมอ สามารถประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิการ Service Charge ประจำเดือน เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี วันหยุด 6 วัน/เดือน …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน ทักทายลูกค้าด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่สุภาพ จัดเตรียมโต๊ะในห้องอาหารให้พร้อมสำหรับรองรับลูกค้า อธิบายเมนูอาหารและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ รับรายการอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายครัวและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการอาหารและ เสริฟอาหารตามรายการที่ลูกค้าสั่งมา เก็บจาน แก้วหรือภาชนะอื่น ๆ ที่ลูกค้าทานเสร็จแล้ว นำบิลไปเก็บเงินจากลูกค้าเมื่อลูกค้าทานอาหารเสร็จแล้ว สวัสดิการ Service Charge ประจำเดือน เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี วันหยุด …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการให้บริการ ของพนักงานที่มีต่อลูกค้าให้ได้ตามมาตราฐานกำหนด ร่วมคัดเลือกพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของแผนก จัดฝึกอบรมพนักงานในแผนก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ควบคุมดูแลการจัดตารางการเข้าเวรทำงานของพนักงานในแผนก ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก โดยเฉพาะช่วงที่มีผู้ใช้บริการมาก ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดีกับลูกค้าและแผนกอื่นๆ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การนวดต่างๆ แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำพนักงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ประสานงานเพื่อเตรียมการรับรองกลุ่มหรือคณะลูกค้าร่วมกับแผนกอื่นๆ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้คุณภาพ จัดประชุมและเป็นประธานในการประชุมพนักงานในแผนก …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน ตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องจักร และบำรุงรักษา ตามรอบอายุการใช้งาน เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าทำการวางแผนการ Preventive Maintenance งานระบบต่างๆ ตามพื้นที่ของแต่ละอาคารตามแผนงาน เพื่อตรวจสอบการทำงานให้พร้อมใช้งาน จดบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผนงานประจำปี เพื่อเก็บเป็นข้อมูลตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรและใช้ทำรายงานการทำประกันภัยหรือรายงานหน่วยงานที่เกียวข้องต่างๆ ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ Service Charge …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน ทำการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ให้เรียบร้อยตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมทำการตรวจสอบการทำงานของ Vender หรือ Supplier ในการเข้าก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามรายละเอียดการจ้างงาน ปฎิบัติตามกฎความปลอดภัยของพนักงานในแผนกไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ Service Charge ประจำเดือน เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี วันหยุด 6 วัน/เดือน เงินกู้สหกรณ์ดอกเบี้ยต่ำ …

Read More