บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด

กำลังขยายธุรกิจทางด้านกีฬาและการบริการระดับโลก ( Sport and World Class Services) ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัท

www ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามข้อมูล
สนใจใน:
captcha
งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซัก อบ รีดผ้าและวัสดุที่ใช้แทนผ้า ด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติหรือมือ ให้สะอาด ปลอดภัย ตามหลักมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด และบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตลอดเวลา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจเช็คเครื่องจักรภายในแผนกซักรีดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงาน พร้อมทั้งเช็คน้ำยาเคมีต่างๆมีความพร้อมหรือไม่ เช็คระบบไอน้ำ ลม แก๊ส ไฟฟ้าว่าปกติพรอ้มใช้งาน ตรวจเช็คดูว่าผ้าชนิดใดซักอย่างไร อบแห้งอย่างไรหรือมีข้อห้ามอะไรก่อนทำการซัก …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน มีหน้าที่ทำความสะอาดและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของแขก เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องอาบน้ำ และห้องส้วม รวมถึงทางเดินหน้าห้องพักให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนด ทำความสะอาดห้องพักลูกค้า จัดเตรียมที่นอนและทำความสะอาดห้องน้ำภายในห้องพัก เช็ครายงานสถานภาพห้องพัก จำนวนลูกค้าที่จองห้องพัก ลูกค้าที่เข้าพักและลูกค้าที่แจ้งออกจากห้องพัก เช็คทรัพย์สินต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและไม่ให้เกิดการสูญหาย จัดเตรียมเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ได้ตามมาตราฐานที่ได้กำหนดไว้สำหรับในห้องพักลูกค้า ตรวจเช็คมินิบาร์และสินค้าอื่นๆที่มีไว้สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรวจเช็คทรัพย์สินต่างๆภายในแผนก เช่น เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงผ้าต่างๆที่ไว้สำหรับบริการลูกค้า …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน มีหน้าที่ทำความสะอาดและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของแขก เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องอาบน้ำ และห้องส้วม รวมถึงทางเดินหน้าห้องพักให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนด ทำความสะอาดห้องพักลูกค้า จัดเตรียมที่นอนและทำความสะอาดห้องน้ำภายในห้องพัก เช็ครายงานสถานภาพห้องพัก จำนวนลูกค้าที่จองห้องพัก ลูกค้าที่เข้าพักและลูกค้าที่แจ้งออกจากห้องพัก เช็คทรัพย์สินต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและไม่ให้เกิดการสูญหาย จัดเตรียมเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ได้ตามมาตราฐานที่ได้กำหนดไว้สำหรับในห้องพักลูกค้า ตรวจเช็คมินิบาร์และสินค้าอื่นๆที่มีไว้สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรวจเช็คทรัพย์สินต่างๆภายในแผนก เช่น เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงผ้าต่างๆที่ไว้สำหรับบริการลูกค้า …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน ให้บริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมตลอดเวลา ตรวจเช็ครายงานจาก Log book ภายในฝ่ายที่ส่งงานต่อทุกวัน สื่อสารและตอบคำถามข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เป็นมืออาชีพและสุภาพทางโทรศัพท์หรือทาง e-mail ตรวจเช็คระบบการจองห้องพักทั้งหมดหรือยกเลิกการจองห้องพักโดยให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัท ให้ข้อมูลกับลูกค้าในส่วนที่มีโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้ารับทราบ นำเสนอข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่เหมาะสมทั้งหมดให้ผู้เข้าพักทราบในความสะดวกสบายและความปลอดภัยดำเนินการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยปกติตลอดทั้งวันและรายงานปัญหาด้านความปลอดภัยใด ๆ ที่ผู้จัดการทราบ รายงานปัญหาการบำรุงรักษาใด ๆ ในทันทีเมื่อมีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ชำรุด ให้รายงานตามความจำเป็นสำหรับฝ่ายแม่บ้านและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบสำหรับการอพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำหน้าที่เป็นจุดแรกในการติดต่อสำหรับบุคคลทั่วไปและบริการฉุกเฉิน ดูแลงานต่างๆในส่วนที่รับผิดชอบและเขียนลงในสมุดรายงาน …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน สามารถติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการให้บริการ ของพนักงานที่มีต่อลูกค้าให้ได้ตามมาตราฐานกำหนด มีความสามารถในการจัดการและบริหารฟังก์ชั่นของฝ่ายแม่บ้านและฝ่ายซักรีดทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดตารางการทำความสะอาดห้องพัก และ ห้องประชุม รวมถึงพรม เบาะ ผ้าม่านและส่วนอื่น ๆ ที่แผนกรับผิดชอบ มีความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดตารางการเข้าเวรทำงานของพนักงานในแผนก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ร่วมคัดเลือกพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของแผนก จัดฝึกอบรมพนักงานในแผนก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ สวัสดิการ Service …

Read More

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน ดูแลรักษาการแต่งกายให้สะอาดและมีกริยาที่สุภาพตลอดเวลา อธิบายผู้เข้าพักแต่ละคนทราบทางหนีไฟ, การใช้งานของทีวีและ อุปปกรณ์ต่างๆในห้องพัก ส่งหนังสือพิมพ์และจดหมายให้ลูกค้า ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายร้องขอหรือตามความจำเป็นโดยผู้บริหาร ทำความสะอาดบริเวณล็อบบี้ลานจอดรถและทางเข้าและรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกให้สะอาด ตรวจเช็คการจองห้องพักทุกวัน ตรวจเช็ครายงานการ check out ทุกวัน จัดเตรียมป้ายติดกระเป๋าสำหรับลูกค้า ใช้คำพูดในการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ดำเนินการประชุมรายเดือนร่วมกับพนักงานภายในฝ่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งหมดของหน้าที่ของตนเองจะดำเนินการผ่านการสื่อสารคงที่และถูกต้อง ให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานคนอื่น ๆ และหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยรวมที่ดีที่สุด …

Read More