ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามข้อมูล
สนใจใน:
captcha

ประกาศผลการแข่งขันพัฒนากอล์ฟชาเลนจ์ 2018 รอบคัดเลือกครั้งที่ 4

    OUT IN GROSS HCP. NET
The Winner Low Gross คุณพีรณัฐ 37 36 73
Winner Net Score Flight A คุณวุฒิชัย สอนกอก 41 35 76 8 68
Winner Net Score Flight B คุณกิตติคม คล้ายแก้ว 44 38 82 13 69
Winner Net Score Flight C คุณปิติชัย สุพร 44 45 89 18 71

 

รางวัล Near Pin : คุณสายชล, คุณเทิดศักดิ์ กาญจนวิจิตรอำไพ, คุณชัยกฤต เกิดมณ, คุณประยุทธ์ ทองไสล
รางวัล Long Drive : คุณปรีชา ประกอบสุข, คุณสายชล

 

รายนามนักกอล์ฟ 30 ท่านที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้

1              คุณพีรณัฐ

2              คุณวุฒิชัย สอนกอก

3              คุณกิตติคม  คล้ายแก้ว

4              คุณบุญชู ระยอง

5              คุณสายชล  เชิงหลำ

6              คุณสินสมุด ศักด์ดา

7              คุณปรีชา  ประกอบสุข

8              คุณไพโรจน์  ศักดามินทร์

9              คุณวันชาติ สมัครพันธ์

10           Mr.Sojiro Kono

11           คุณปิติชัย สุพร

12           พันโทสรศักดิ์  อโนดาษ

13           คุณประยุทธ์ ทองสไล

14           คุณปัญญาวุฒิ

15           คุณสาโรจน์  วิธูบรรเจิด

16           คุณคมกริช บุญประเสริฐ

17           คุณจุฬารักษ์

18           คุณปณิธาน ครุพานิช

19           คุณไตรสิทธิ์  ดิลกเรืองพงษ์

20           คุณไพโรจน์ ธรรมยิ่ง

21           คุณมงคล คันธี

22           คุณประภา  นฤภัย

23           คุณแพท ฟรุ้งฟิ้ง

24           คุณสุวรรณ  กาญจนกุล

25           คุณธีระชัย  จันทร์เทศ

26           คุณรังสรรค์  กมลวิจิตร

27           คุณวยุชฎิ์  สุวรรณลักษณ์

28           คุณอรุษ พัชรพิมพ์พิสุธิ์

29           คุณมานพ วงศ์ยัง

30           คุณศานต์ ชื่นโชคสันต์

รายนามนักกอล์ฟ 10 ท่านผู้โชคดีได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันพัฒนากอล์ฟชาเลนจ์ ปี 2018

1              คุณไพรรัตน์ กิจสัมฤทธิ์เสรี

2              คุณศรายุทธ  พิศาล

3              Mr.Gentaro Ogata

4              คุณธาตรี สมความคิด

5              Mr.Akira Kawauchi

6              คุณปัญญา เหมะ

7              คุณณัฐวุฒิ สิงห์สถิตย์

8              คุณกริษฐ์ นวมทอง

9              คุณสมชาย สายเนตร

10           คุณอภิชาติ อัตตกิจกุล