ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามข้อมูล
สนใจใน:
captcha

EnergyLab Fitness & Performance Center introduces its in-house Sports Nutrition Consultant

พัฒนา สปอร์ท แนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการการกีฬา ประจำเอนเนอร์จี้แล็ป ศูนย์ออกกำลังกายและพัฒนาประสิทธิภาพ

เขาคันทรง, ศรีราชา, ชลบุรี – กุมภาพันธ์ 2563

พัฒนา สปอร์ท คลับ และ #ศูนย์ออกกำลังกายและพัฒนาประสิทธิภาพ Energylab Fitness & Performance Center ขอแนะนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เจริญวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการการกีฬา จาก มหาวิทยาลัยบูรพา ท่านจะมาให้คำปรึกษาแนะนำและจัดโปรแกรมโภชนาการที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ซึ่งท่านจะเข้ามาให้คำปรึกษาในวันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์เป็นวันแรก โดยมีกำหนดการณ์เสาร์เว้นเสาร์ ผู้ให้ความสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทาง EnergyLab Fitness & Performance Center ได้ที่ energylab@pattana.co.th หรือโทร. 038-318-999 ต่อ EnergyLab
———————————————

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เจริญวัฒนะ
Assist. Prof. Dr. Sukanya Charoenwattana

Khao Khan Song, Sriracha, Chonburi Thailand – February 2020

Pattana Sports and the Energylab Fitness & Performance Center would like to introduce Assist. Prof. Dr. Sukanya Charoenwattana
from Burapha University, who will be our in-house sport nutrition consultant.

With a Ph.D in Exercise and Sports Science, she will assist to ensure that each individual reach their targeted goal through a tailored nutrition program.

She will be at the EnergyLab Fitness & Performance Center on Saturday, 22 February 2020 and then will be here on an alternate Saturday. For more information, please contact energylab@pattana.co.th or +66 3831 8999 ext. EnergyLab

FACEBOOK: www.facebook.com/energylabpattana
INSTAGRAM: www.instagram.com/energylabpattana

#Nutritionist #FitnessandPerformanceCenter #FitnessCenter #SportsScience #TestTargetTrainTrack #ฟิตเนส #โภชนาการการกีฬา #วิทยาศาสตร์การกีฬา #ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ