ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามข้อมูล
สนใจใน:
captcha

Spa Manager

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 2 years ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการให้บริการ ของพนักงานที่มีต่อลูกค้าให้ได้ตามมาตราฐานกำหนด
 • ร่วมคัดเลือกพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของแผนก
 • จัดฝึกอบรมพนักงานในแผนก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • ควบคุมดูแลการจัดตารางการเข้าเวรทำงานของพนักงานในแผนก
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก โดยเฉพาะช่วงที่มีผู้ใช้บริการมาก
 • ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
 • สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดีกับลูกค้าและแผนกอื่นๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การนวดต่างๆ
 • แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำพนักงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • ประสานงานเพื่อเตรียมการรับรองกลุ่มหรือคณะลูกค้าร่วมกับแผนกอื่นๆ
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้คุณภาพ
 • จัดประชุมและเป็นประธานในการประชุมพนักงานในแผนก
 • ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในแผนก ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
 • จัดทำรายงานประจำวัน รายได้ของสปาและอัตราการนวดของลูกค้าผู้จัดการทั่วไปและแผนกต่างๆ ได้ทราบ
 • ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายของสถานประกอบกิจการ
 • จัดทำงบประมาณประจำปี
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดทำการตรวจเช็คทรัพย์สินให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
 • จัดแผนการตลาดเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆร่วมกับฝ่ายการตลาดตามฤดูกาลต่างๆ

สวัสดิการ

 • Service Charge ประจำเดือน
 • เงินโบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
 • วันหยุด 6 วัน/เดือน
 • เงินกู้สหกรณ์ดอกเบี้ยต่ำ
 • เงินเกษียนอายุ
 • ประกันสังคม/กองทุนทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • อาหารฟรี 1 มื้อ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • หอพักพนักงานในราคาสวัสดิการ
 • อื่น ๆ

ติดต่อสมัครงาน

 • คุณอธิคม (อั๋น)         E-Mail : athikom.c@pattana.co.th   โทร : 038-318-999 ต่อ  11119
 • คุณพรสวรรค์ (ก้อย) E-Mail : pornsawan@pattana.co.th โทร : 038-318-999 ต่อ  11116

Job Features

Job Categoryฝ่ายสปา
Career Level5
Years of Experience1-2

Apply Online

A valid phone number is required.