ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามข้อมูล
สนใจใน:
captcha

Steward Supervisor

งานประจำ
ศรีราชา ชลบุรี
Posted 1 year ago

รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ดูแลการทำงานของพนักงานล้างจาน และทำหน้าที่แทน Chief Steward ในบางครั้ง
 • ช่วย Chief  Steward ในการดูแลเรื่องระเบียบวินัย และ ดำเนินการตามที่เห็นสมควร
 • ตรวจเช็คคุณภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ออกให้ครัวและงานเลี้ยงต่างๆ
 • จัดทำแผนงานเรื่องการจัดล้างให้พนักงาน
 • ตรวจเช็คและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะบุฟเฟ่ต์ทั้งหมด
 • ช่วยเหลือ และ ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมกับครัวต่าง ๆ และงานจัดเลี้ยง
 • ติดตาม และทำรายการของแตกหักเสียหาย ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Chief  Steward
 • ตรวจเช็คดูว่ารายการน้ำยาว่ามีสัดส่วน และจำนวนที่เหมาะสมหรือไม่ของอุปกรณ์
 • เข้าร่วมประชุมกับ Chief Steward เป็นรายวัน,รายสัปดาห์และรายเดือน
 • ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • Service Charge ประจำเดือน
 • เงินโบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
 • วันหยุด 6 วัน/เดือน
 • เงินกู้สหกรณ์ดอกเบี้ยต่ำ
 • เงินเกษียนอายุ
 • ประกันสังคม/กองทุนทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • อาหารฟรี 1 มื้อ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • หอพักพนักงานในราคาสวัสดิการ
 • อื่น ๆ

ติดต่อสมัครงาน

 • คุณอธิคม (อั๋น)         E-Mail : athikom.c@pattana.co.th   โทร : 038-318-999 ต่อ  11119
 • คุณพรสวรรค์ (ก้อย) E-Mail : pornsawan@pattana.co.th โทร : 038-318-999 ต่อ  11116

Job Features

Job Categoryฝ่ายครัว
Career Level7
Years of Experience3

Apply Online

A valid phone number is required.